IJsduiker. 6-1-79 ex. Oostvoornse Meer, Oostvoorne (M.L.C. Grootendorst, A. Velthuizen); 14-1-79 idem aldaar (VWG KNNV afd. Voorne, med. A. Velthuizen); 20-1 t/m 25-2-79 idem aldaar (D. Hallink, G. Goedhart, A. Velthuizen); 23-2-79 dood ex. Piaskreek WZVL (E. de Meyer, med. E. Marteijn); 27-5-79 ex. in winterkleed in Leidse Waterleidingduinen bij Katwijk (J.W.A. Huibregtse), Dodaars. 4-11-78 1 ex. Tienhovens kanaal, Tienhoven (H. Stein); 27-1-79 1 ex. Oude Maas, thv Botlekbrug, Hoogvliet (A. Bos); jan-febr.’79 paar honderd ex. Kanaal door Walcheren, Middelburg en binnenhavens en grachten van Middelburg (fam. J.C. Wedts de Swart); 2-4-7910 ex monding gemaal ’Boreel’, Middelburg (idem); 4-4-79 4 ex. duinplas Meyendell (J. lest-Been); 12-4-79 12 ex. monding gemaal ’Boreel’, Middelburg (J.C. Wedts de Swart); 1979: 2 broedgevallen Rustoord t.N.v. Zoetermeer, 3 broedgevallen ’De Dobbe’, Zoetermeer (P.A. van Wely): 1 paartje broedend, 2 broedsels, 3 juv. + 2 juv. Oost-Maarland (W. Ganzevles, J. v.d. Coelen, H. Erkenbosch, R. Potting, L. Verheggen).