Op 4 maart 1978 ontdekte ik samen met mijn vader en broer langs de oostkant van de Grevelingendam ca. 800 m van Bruinisse (Z.) een Scholekster (Haematopus ostralegus) die een afwijkend kleurenpatroon had. De Scholekster foerageerde in een ondiep plasje op een slikplaat, ongeveer 75 m van ons vandaan.