Wat is het jammer, dat overigens goedwillende mensen elkaar soms zo slecht verstaan en begrijpen. Deze verzuchting moest mij even van het hart toen ik het artikel van de FFF in ’Het Vogeljaar’ jrg. 27(3): 149-150 las. Allemaal goedmenende mensen de Fryske Foriening foar Fjildbiology (FFF), de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten en de Friese Milieu Raad. Goedmenende mensen, ook ten aanzien van vogelbescherming. Natuurlijk komt een vogelbeschermer, die geen belang heeft bij de financiële uitkomsten van het agrarisch bedrijf gemakkelijker tot bepaalde uitspraken dan de betrokken agrariër zelf. Natuurlijk geldt omgekeerd hetzelfde. Het is belangrijk dit van elkaar te willen weten en het zou ons allen tot wat meer voorzichtigheid bij het doen van uitspraken moeten manen, opdat wij onderling niet de verhoudingen onnodig vertroebelen. Helaas, helaas...