Nu moeten wij niet denken dat deze avifauna alleen maar de gebieden direct langs onze grote rivieren behandelt. Beter gezegd het behandelt het rivierengebied van Midden-Nederland en de IJsselstreek, waarbij het Rijk van Nijmegen en Montferland is getrokken met z’n typische bos- en heidevogels. Maar het rivierengebied ten westen van Leerdam (dus ook de Biesbosch) en het Maasgebied ten zuiden van de Kop van Limburg valt buiten het onderzochte gebied. Van de negen inleidende hoofdstukken zijn er enkele bijzonder interessant en kundig samengesteld, zoals over het landschap van het rivierengebied, vogelgemeenschappen van het landelijke gebied, vogelvangst in de hooilanden, het rivierengebied in het winterhalfjaar, tellingen op meeuwenslaapplaatsen en vogeltrek in het rivierengebied. Er worden 13 landschapstypen onderscheiden in drie hoofdtypen. Het artikel van J.J. Smit over de vogelvangst wordt verdeeld in de vangst van ganzen, Kwartels, Watersnippen, Kieviten en duikeenden. Aannemelijk is dat, bijvoorbeeld in de omgeving van Nijmegen, ook thans nog steeds (weliswaar clandestien) de kwartelvangst wordt uitgeoefend.