In 1963 verscheen van de hand van de heer J.J.C. Tanis een overzicht van alle op Terschelling waargenomen vogelsoorten, ’De vogels van Terschelling’. Dit boek is reeds lange tijd uitverkocht, terwijl er sindsdien in de vogelbevolking van het eiland grote veranderingen zijn opgetreden. Momenteel wordt getracht een nieuw overzicht samen te stellen, waarbij in eerste instantie alleen de broedvogels behandeld zullen worden. In een later stadium zal een totaaloverzicht opgesteld worden.