Op zaterdag 23 februari 1980, na de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van SOVON, werden op Kasteel Broekhuizen de eerste exemplaren van de ’Atlas van de Nederlandse Broedvogels’ officieel uitgereikt door ir. A. Coops, namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten die de atlas heeft uitgegeven aan de voormalige voorzitter van het SOVON, prof. dr. H. Klomp, de samensteller van de atlas en huidige voorzitter drs. R.M. Teixeira en Drs. H.C. Greven van CRM. Op 28 februari werd het boek te ’s-Graveland aan de pers gepresenteerd. Het zal Ray Teixeira een pak van het hart zijn geweest toen uiteindelijk de atlas gebonden en wel voor hem lag. Na Engeland, Denemarken en Frankrijk heeft nu ook Nederland zijn eigen atlas. Hieraan hebben ruim 2000 medewerkers gedurende zeven jaar (vijf jaar onderzoek) meegewerkt. Zij werden voor het grootste deel gerecruteerd uit de lezerskring van ’Het Vogeljaar’.