Het eerste deel van dit artikel gaat over de vragen: welke vogels broeden in jeneverbesstruiken en in welke aantallen? Herbergen deze typische naaldbomen ook een karakteristieke broedvogelbevolking? In het tweede deel wordt beschreven hoe met name de Winterkoning in dit gebied op de strenge winter 1978 -1979 heeft gereageerd.