De Vlaamse Gaai Garrulus glandarius vertoont onregelmatige trekbewegingen die soms resulteren in massale invasies. In 1972 vond in ons land en andere delen van Europa zo’n invasie plaats. In dit artikel wordt het verloop van deze invasie beschreven teneinde een indruk te krijgen van deomvang van de trekbewegingen en de herkomst van de betrokken vogels. Deze studie werd verricht in het kader van een onderzoek naarde trekbewegingen van een aantal soorten in de herfst van 1972 (o.a. Barmsijs, Goudhaantje, Taigaboomkruiper). De resultaten betreffende Goudhaantje en Taigaboomkruiper zijn inmiddels gepubliceerd (Osieck 1975,1976).