De luchthaven Schiphol is eigenaresse van zo'n 1700 ha grond, circa 10% van de hele polder Haarlemmermeer. Ingeklemd tussen de verstedelijkte gebieden Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp en Haarlem, kijken zo’n dikke miljoen mensen naar ons uit. Zij het sommigen niet reikhalzend. Een der drukste rijkswegen van Europa loopt er doorheen, terwijl naast 25.000 Schipholwerkers ook onze klanten, de vliegtuigen, nog eens voor het nodige vertier zorgen. De Schiphollijn en 10.000 parkeerplaatsen completeren het geheel. Circa 600 ha wordt agrarisch geëxploiteerd door een zestal, aan de rand van het vliegveld gelegen, boerenbedrijven; twee gemengde bedrijven en vier akkerbouw-bedrijven. De overige 650 ha is in beheer bij de luchthaven en is, wederom ruwweg, als volgt te verdelen: 50 ha water in de vorm van scheidingstochten en boezem, 100 ha openbaar groen en 500 ha gras in het operationele gedeelte van het vliegveld.