De Hongaarse Ornithologische Vereniging werd begin 1974 opgericht met 200 leden. Dat er in Hongarije een grote interesse bestaat voor de ornithologie, in het bijzonder voor de vogelbescherming, bewijst het sterk toenemende aantal leden, dat sedert de oprichting is opgelopen tot 3000 leden. Het grootste deel (circa 60 tot 70%) van de leden zijn jonge mensen, maar ook de oudere generatie is goed vertegenwoordigd. Juridisch werden de statuten zodanig opgesteld, dat ook buitenlanders lid van de vereniging kunnen worden.