Enkele jaren terug konden de Nederlanders er zich terecht op beroemen te beschikken over een degelijke wetgeving inzake vogelbescherming en werd enigszins kregelig gekeken of verwezen naarde 'achterlijke’ vogelbescherming in België. Mede ten gevolge van de voortschrijdende Europese economische integratie en op het gebied van de vogelbescherming, meer specifiek de Benelux-samenwerking, werd de laatste tijd in België aanzienlijke voortgang gemaakt in het tot stand brengen van een betere vogelbeschermingswetgeving.