Er wordt door het publiek instemmend gereageerd op de onlangs door de Vogelwacht Utrecht en Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. gestarte actie 'Redt de weidevogels in Eemland’. Binnen enkele dagen na de start van de start van de actie hebben natuurbeschermers 14.000 folders in de regio verspreid. Velen beantwoordden de actie door daadwerkelijk en financieel hun steentje bij te dragen. Uit de binnengekomen correspondentie blijkt dat de weidevogelachteruitgang in de Eempolders niet alleen de natuurbeschermers erg ’hoog’ zit, maar ook de bevolking in het Gooi en de provincie Utrecht.