Tussen oktober 1978 en september 1979 is het terrein Spaarbekken Baanhoek te Dordrecht minimaal één maal per maand op het voorkomen van vogels onderzocht. Hierover maakte Piet Slot een gestencild jaarverslag van 7 pagina’s. Ook de flora werd geïnventariseerd. Volgens samensteller blijkt uit het rapport dat het gebied natuurhistorisch gezien zeer interessant is. Voor watervogels, met name voor de Smient met maximaal 1000 exemplaren, is het gedurende de wintermaanden van belang. Hiervoor is het nodig dat de grote rust, die er thans nog heerst, niet verstoord zal worden. Voor geïnteresseerden is het rapport verkrijgbaar door storting van f 2,50 op giro 2816581 tnv P.G. Slot, Rivierenplein 82, 3313 HE Dordrecht. Men ontvangt het rapport dan per post thuis.