Geelsnavelduiker. 21-3-80 1 ex. op Spiegelplas bij Nederhorst den Berg, reeds enkele weken aanwezig (J.H. Beijer) Parelduiker. 27-10-79 1 ex. bij het Kamp, plassen en kleigaten bij Maaspolder tussen Rhenen en Ingen (B.J. Budding); 24-11-79 1 ex. r.N. Zuidpier, IJmuiden (M. v. Lokven, P. Smit, G. Groot Koerkamp); 5-12-79 1 ex. Brouwersdam, zeezijde (W. Hamelinck, L. Bekaert); 16-12-79 1 ex. Grevelingen (VWG Gent, med. L. Bekaert); 23-12-79 1 ex. paal 19 Noordzeestrand, Texel (M. v.d. Laan, J.Ch. Boshuizen); 30/31-12-79 en 1-1-80 1 ex. Hoornse Plas t.Z. van Groningen (A.H. Bulthuis); 25-2-80 t/m 1-3-80 1 ex. grindgat, 001-Herten (P. Verbeek, R. Cuypers, F. Schepers, e.a.).