Onderzoek heeft uitgewezen dat mezen meer dan mussen van betekenis kunnen zijn als biologische opruimers van schadelijke insekten (voornamelijk rupsen) in boomgaarden. Zij kunnen een belangrijk aandeel leveren in het voorkomen van insektenplagen. Vanaf 1973 zijn op de TNO-proefboomgaard ’De Schuilenburg' pogingen verricht meer broedparen van mezen in de boomgaard te krijgen. In deze boomgaard wordt gezocht naar sympathieke mogelijkheden ter voorkoming van schade door insekten, waarbij biologische bestrijding voorop staat.