Even ter herinnering: deze ’jachtbergpas’ in de Baskische Pyreneeën, werd bij recht van afnemend opbod door ecologen gehuurd voor een tijdspanne van 3 jaar. Hierdoor wordt er alle jacht dan ook voor die periode verijdeld. Deze protestactie tegen de zinloze houtduivenslachting was mogelijk dank zij de financiële steun van veel organisaties en van particulieren, die wij hiervoor danken. Wij stelden ons het bestuderen van de vogeltrek over de Pyreneeën tot doel en het nagaan van de uitgeoefende jachtdruk.