In de voorgaande afleveringen van ’Het Vogeljaar’ is de actie 'Redt de weidevogels in Eemland’ al enkele malen in het daglicht geplaatst. Het organiserende comité heeft nu een open brief geschreven aan de leden van de Provinciale Staten van Utrecht. In deze brief worden de standpunten van het comité uiteengezet en wordt aangedrongen op een herziening van het streekplan Utrecht-Oost, dat in 1978 door Provinciale Staten van Utrecht is vastgesteld. Binnen de grenzen van het streekplangebied bevindt zich onder andere Eemland, het weilandgebied waar zowel de weidevogels als de kleinere boeren worden bedreigd door een op handen zijnde ruilverkaveling. Wat zijn nu de grieven van het comité ten aanzien van dit streekplan?

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

onbekend. (1980). Wensplan ondersteund door meer dan 10.000 vogelbeschermers Actiecomite ”Redt de Weidevogels in Eemland” dringt aan op herziening van streekplan. Het Vogeljaar, 28(4), 189–191.