Van 14-16 december 1979 werd in Nottingham, Engeland, het eerste internationale symposium over meeuwen belegd, waaraan door een veertigtal personen uit vijf landen werd deelgenomen. Het merendeel kwam uiteraard uit Groot-Brittannië, maar er waren ook deelnemers uit lerland, Frankrijk, Nederland en Canada.