Op 10 augustus 1979 vond J. de Jong uit Joure aan de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Breezanddijk, ter hoogte van paal 23 één nest van een Kuifeend. Het nest lag op het schuine talud aan de Waddenzeekant. In het nest lagen lege eischalen met veel fijne delen van eischalen, verder veel donsveren en borstveren. Het gehele nest maakte de indruk met goed resultaat te zijn uitgekomen, aan de hand van het (nog) aanwezige restbestand van de eischalen werd het aantal eieren geschat op zeker vijf. Op Vlieland bijvoorbeeld werd het eerste broedgeval vastgesteld in 1965. In Friesland werd in 1941 het eerste broedgeval vastgesteld te Oudega (W), nestvondst met acht eieren.