Roger Arnhems boek ’Deltas Vogels van Europa’ is thans in een Duitse vertaling en bewerking verschenen in de serie ’Der große Kosmos-Naturführer’. De bewerking houdt in dat er aanzienlijk wat aanvullende gegevens over bescherming, bedreigde soorten en voorkomen in duitssprekende gebieden in zijn aangebracht. Ook gegevens uit de DDR zijn er in verwerkt, evenals uit Zwitserland en Oostenrijk. De paginering is gelijk aan die van de Nederlandse en Franse uitgaven. De kleurendruk heeft niet aan frisheid geleden, integendeel het gebruikte papiersoort lijkt er iets beter voor geschikt. Roger Arnhem: Der große Kosmos-Naturführer: Die Vögel Europas. 288 pag., 257 kleurenfoto’s. Vertaald en bewerkt door dr. Helmut Demuth (l980). Uitg. Kosmos-Verlag Franckische Verlagshandlung, Stuttgart. Prijs DM 38.—.