Na een proeftelling in februari 1979 (Van den Bergh-van Leeuwen e.a. 1979), waarbij de mogelijkheden van een landelijke stootvogeltelling onderzocht zijn, is in de winter 1979/80 deze zaak echt van start gegaan. In december 1979 werd ruim 670.000 ha en in februari 1980 ruim 730.000 ha geteld. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de proeftelling. Een groot gedeelte van de provincie Groningen is weliswaar geteld, maar de gegevens hiervan zijn niet op tijd ingezonden. De resultaten van de tellingen van afgelopen winter zijn zodanig, dat de werkgroep, die deze tellingen probeert te coördineren en te stimuleren, de komende winter hiermee door zal gaan.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Jacqueline van den Berg, Dick Jonkers, Gerard Müskens, Johan Thissen, & Dick Visser. (1980). Stootvogeltellingen in Nederland in de winter 1979/1980. Het Vogeljaar, 28(5), 228–236.