De 26e jaarlijkse Executive Board Meeting werd op uitnodiging van de Environment Agency van Japan van 18 tot 23 februari 1980 in Sapporo, Hokkaido, gehouden. Er was tevens door de Swan Research Group (IWRB) en de Crane Research Group (ICBP) een internationaal zwanensymposium en een internationaal kraanvogelsymposium georganiseerd. Deze symposia werden wegens het grote aantal sprekers en deelnemers simultaan gehouden. Drs. J. van der Ven nam aan het kraanvogelsymposium deel, terwijl rapporteur het zwanensymposium bijwoonde. De beide symposia werden gevolgd door excursies naar de belangrijkste overwinteringsgebieden van de Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) en de Japanse Kraanvogel (Grus japonensis) op het eiland Hokkaido. Het bezoek aan Hokkaido werd nog gevolgd door een verblijf van drie dagen in Tokyo waar onder andere een aantal reservaten werden bezocht en de mogelijkheid van uitbreiding van deze reservaten met de Wild Bird Society van Japan en de gouverneur van Tokyo en de Port Authority werd besproken.