Op 2 april 1979 is door de Raad van de Europese Gemeenschap een Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand aangenomen. Een van de uitvloeisels van deze Richtlijn is, dat alle staten van de Europese Gemeenschap een nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten moeten ontwerpen. Zulke lijsten moeten één van de uitgangspunten worden van het vogelbeschermingsbeleid van de EEG. Voor Nederland is, nadat eerdere initiatieven (o.a. van ’Het Vogeljaar’) niet verder dan het concept waren gekomen, door de Nederlandse Sectie van de Internationale Vogelbeschermingsraad (ICBP) ook gepoogd te komen tot de opstelling van zo’n lijst. Daarbij moeten verschillende tussenstations worden gepasseerd.