Bij de opening van het jachtseizoen 1980/81 heeft de minister van het Vlaamse Gewest, dr. Marc Galle, de jacht op de Watersnip in geheel Vlaanderen gesloten. Dat betekent dat nu in de grootste helft van België de jacht op de Zomertaling, de Goudplevier, de Houtsnip én de Watersnip totaal is gesloten. Wij nemen aan dat nu ook de jacht op de Kievit zeer spoedig in België tot het verleden zal behoren. Door deze besluiten kreeg het Vlaamse Gewest één van de meest vooruitstrevende jachtreglementeringen in Europa. In verschillende opzichten is België nu Nederland in haar beschermende maatregelen voor de vogels voorbijgestreefd. Trouwens de Watersnip mag ook in de Bondsrepubliek niet meer bejaagd worden en er bestaat geen enkele reden dat Nederland hierin niet zou volgen. Uit bestaande gegevens blijkt dat Watersnippen zich na de broedtijd op voedselrijke gebiedjes in de nabije omgeving verzamelen en daar soms tot begin november kunnen vertoeven. Tot in november worden dus dan niet alleen doortrekkers, maar ook de eigen broedvogels gedecimeerd. De achteruitgang van de Watersnip, voornamelijk veroorzaakt door ontbreken van geschikte biotopen en onrust in de broedgebieden, is bepaald alarmerend terwijl de jacht op de Watersnip met enig natuurbeheer of regulatie in de natuur niets heeft te maken. Daar er door de meeste jagers met enig begrip al niet meer op Watersnippen wordt gejaagd zal sluiting van de jacht op de Watersnip in Nederland slechts een zeer klein aantal jachtliefhebbers treffen. Ondanks dit hebben Belgische jagers op zaterdag 27 september bij de minister van het Vlaamse Gewest te Aalst tijdens een demonstratie geprotesteerd tegen zijn besluit. Eén der aanwezige vogelbeschermers merkte op: ’Het is toch eigenlijk wel merkwaardig dat zo veel van die grote mannen protesteren tegen het doden van zo’n klein vogeltje dat men haast in de handpalm kan verbergen’. De bevolking van Aalst was ’s avonds tevoren door folders van vogelbeschermers ingelicht over de bedoelingen van de jagers, terwijl de ochtend van de demonstratie twee vliegtuigjes boven de stad vlogen met spandoeken; Vogelbescherming – bravo minister Gallet