In 1977 en 1978 voerden wij in totaal 47 watervogeltellingen uit. Het geïnventariseerde gebied bestaat uit het IJsselmeer vanaf het Buiten-IJ (bij Amsterdam) tot aan Marken, de Gouwzee en de langs de Waterlandse zeedijk liggende binnenbraken (Kinselmeer, Barnegat, Uitdammer die, Oosterpoel, Zuidelijke binnenbraak, Binnenbraak en Poel) – zie figuur 1. Verder werden ook alle watervogels geteld die zich bevonden op de weilanden langs de Waterlandse zeedijk en de weilanden van Marken. De Volendammerdijk, een kort dijkstukje vanaf Marken, kon echter, in verband met de beschikbare tijd niet in het traject worden opgenomen. De laatste jaren staat dit deel van het IJsselmeer in ruime mate bij natuurbeschermers in de belangstelling. Immers, juist dit stuk IJsselmeer staat op de nominatie de toekomstige Markerwaard te worden. Om een belangrijk wapen in de strijd tegen inpoldering te hebben is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te verzamelen betreffende de natuurlijke waarde van dit gebied. Vandaar dat hier de laatste jaren op grote schaal aan biologisch onderzoek wordt gedaan.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Hans Brouwer, & Remco Daalder. (1980). Resultaten van twee jaren watervogeltellingen en gedragwaarnemingen Voorkomen van watervogels op het IJsselmeer bij Waterland (deel 1). Het Vogeljaar, 28(5), 258–263.