Van 24 tot 28 september 1979 werd in Göttingen (Bondsrepubliek West-Duitsland) een conferentie georganiseerd door het Internationaal Bird Census Committee, een organisatie die zich bezighoudt met de problematiek rond het inventariseren van vogels. Eén dag tijdens deze conferentie was gewijd aan de atlasprojecten. In het nu volgende zullen we wat nader ingaan op de vorderingen in het atlasonderzoek in Europa.