Het stijgende aantal inzendingen duidt er nog steeds op dat er een groeiende lijn is in het aantal natuurliefhebbers dat zich tot de vogelfotografie voelt aangetrokken. Nu is dit niet zo verwonderlijk. Deels wordt dit gestimuleerd door de meer geperfectioneerde camera’s. Het maken van een goed belichte foto wordt de fotograaf steeds gemakkelijker gemaakt. Denk alleen maar eens aan de automatische belichting, waardoor vrijwel geen foutieve belichting meer behoeft plaats te vinden. Ook de prijzen van camera’s en (tele)lenzen worden steeds aantrekkelijker, zodat je je haast zoudt kunnen voorstellen dat er zich technisch voor het maken van foto’s geen problemen meer kunnen voordoen. Deze heeft in de laatste jaren zo’n grote verbetering ondergaan, onder andere met behulp van bijvoorbeeld de snelle kleurenfilms, dat er onder practisch alle lichtomstandigheden gefotografeerd kan worden. Ook het gemak van de verwerking in de ’centrale’ is aantrekkelijk geworden. Visueel spreekt een kleurenfoto dan wel meer aan dan een zwart-wit foto. Want juist één van de basis-voorwaarden die bepalend is voor een kwalitatief goede prent is ’scherpte’. Juist dit belangrijke onderdeel is bij zwart-wit fotografie goed te beoordelen. En ook later in de kleurenfotografie eèn belangrijke factor.