Op veertig tafels worden in dit boek niet minder dan 1144 kleurentekeningen getoond van de orde Falconiformes. Alle goed te onderscheiden rassen, jeugd- en overgangskleden, kleurfases, evenals geslachten als ze wat betreft het verenkleed van elkaar afwijken, zijn afgedeeld. Verwante soorten zijn zo veel mogelijk op één tafel samengevat. De afbeeldingen zijn gewoonlijk op de zelfde wijze gemaakt, meest met iets gespreide vleugels en een wat naar ons toe gedraaide staart. Tegenover de kleurentafels is in tabelvorm een omschrijving van soorten en rassen gegeven, karakteristieke kenmerken, evenals verbreidings-, grootte- en gewichtsgegevens. Het tekstgedeelte bevat 160 instructieve pentekeningen en omvat een determineertabel met gegevens over grootte, kleur, snavel-, poot-, kop- en staartvormen. Een register met alle wetenschappelijke namen en de Engelse en Duitse namen sluit het boek af. De meer dan 25-jarige ervaring van de auteur, Friedhelm Weick, werd aangevuld met gegevens van de internationaal bekende stootvogelspecialist dr. Leslie H. Brown, die deze zomer op 6 augustus 1980 in zijn huis te Karen in Kenya stierf. Een interessant boek waarbij veel studies in het veld, in dierentuinen en vogelparken en aan balgen in musea ten grondslag liggen. Voor de veldwaarnemer minder bruikbaar omdat stootvogels meestal in de vlucht worden waargenomen en vliegbeelden zijn niet afgedeeld. Wellicht wél een handzaam boek voor Vogelwet-Controleurs 1936 die zich speciaal bezighouden met de invoer van vogels en de handel in buitenlandse vogels. Friedhelm Weick: Die Greifvögel der Welt. Met medewerking van Leslie H. Brown, 159 pag., 1304 afbeeldingen, waarvan 1144 in kleur. Tweetalige tekst, Engels en Duits (1980). Uitg. Verlag Paul Parey, Hamburg/Berlijn. Prijs DM 78,--.