Als bijlage van het tijdschrift ’Mens en Vogel’ 18(2) april/juni 1980 verscheen het 40 pagina’s tellende gedrukte ’Derde Zwartboek over de Vogelbescherming in Vlaanderen 1979- 1980’ op kosten van het Coördinatie Comité voor de Vogelbescherming van Vogels (CCBV) en samengesteld door Hugo Cassiers, André Verstraeten, Chris Steeman, Eddy en Leo Janssens. Op de ’witte’ bladzijden wordt met blijdschap mededeling gedaan van het jachtverbod vanaf 1979 op Goudplevier, Houtsnip en Zomertaling en over de jacht inkorting van de Patrijs. Op de ’zwarte’ bladzijden worden 148 overtredingen vermeld ten aanzien van de vogelvangst, 90 overtredingen van volièrehouders, 26 overtredingen ten aanzien van de zwarte handel in beschermde vogels en verboden vangmateriaal. De overtredingen gaan vergezeld van data, plaats, adressen van de overtredingen en eventuele bronnen. Wat betreft jachtproblemen werden 56 overtredingen vastgesteld. Voor een betere en afdoende vogelbescherming in België verlangen de samenstellers een dringende herziening van de Belgische jachtwetgeving. Bovendien wordt melding gemaakt van de oprichting (in 1979) van de Brabantse Jacht en Natuurbescherming, die stickers uitgeeft met de tekst; Zonder natuur geen jacht – zonder jacht geen natuur’. Merkwaardig is dat de afkorting van deze organisatie BJN is, gelijk aan die van de in 1959 opgerichte Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), die in België beschikt over 15 afdelingen, 5 werkgroepen, een natuur- en milieu-informatiecentrum. Het houdt jaarlijks honderden excursies en ongeveer 20 kampen. De lijst met overtredingen moet een aanklacht zijn, tevens wil het de overheid en vogelbeschermers wijzen op de noodzaken en de gebreken in de Belgische vogelbescherming. Ook voor het volgende Zwartboek worden vastgestelde overtredingen door vele leden van de BJN (Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie) bijeengebracht. Uitgave: CCBV, Roger Arnhem, Durentijdlei 8, 2130 Brasschaat, België en verkrijgbaar tegen betaling van een vrijwillige gift op postrekening 000-0449595-97 van het CCBV te Brasschaat, België.