De Grote Trap heeft in Nederland de status van onregelmatige gast, meestal in de vorm van invasies (Commissie voor de Nederlandse Avifauna, 1970). Duidelijke voorbeelden van dergelijke invasies zijn die in de winters 1923/1924 en 1969/1970. Er werden toen respectievelijk ± 50 en 34 exx. waargenomen en/of gevonden. Nimmer is het voorkomen van deze vogelsoort in Nederland goed bestudeerd. Dank zij de medewerking van vele waarnemers en instanties werden veel gegevens verzameld, die ten dele in dit artikel zullen worden uitgewerkt.