Zoals overal in Nederland, is ook in Limburg de Roek (Corvus frugilegus) in de periode 1940- 1975 zeer sterk in aantal achteruitgegaan. Het werk van Feijen (1976) geeft, naast veel informatie over voedsel en populatiedynamica, cijfers die deze achteruitgang duidelijk illustreren. De teruggang van de Roek in Limburg bedroeg in 1970 85% van de stand van 1944. Deze schrikbarende gegevens zullen ongetwijfeld van invloed zijn geweest op de wijziging van de Jachtwet, op 10 augustus 1977, in die zin, dat de Roek voortaan gezien wordt als een soort, waarvoor de jacht het gehele jaar door gesloten is en dat de legsels van deze vogels niet verstoord mogen worden. Voor de Roek is dit van groot belang, omdat de bestrijding vóór 1977 grotendeels plaatsvond in de broedperiode, juist door verstoring van de legsels.