In 'Het Vogeljaar’ (jaargang 28-(3) pag. 150-153) verscheen een artikel van de hand van A. Klaver, waarin voorlichting wordt gegeven over de vogelbestrijding op Schiphol. Vrijwel het zelfde artikel verscheen inmiddels ook in 'De Nederlandse Jager’ 85(12): 380 & 85(14): 470. Al eerder presenteerden vertegenwoordigers van de Schiphol-werkgroep zich in de landelijke pers (zie interviews in ’De Telegraaf’ van 23 november 1979 en de NRC van 24 november 1979). Zowel in deze krantenartikelen als in ’Het Vogeljaar’ worden uitspraken gedaan, die op zijn minst doen twijfelen aan de kwaliteit van het op Schiphol gevoerde beleid. De aanpak van het vogelprobleem op Schiphol heeft desondanks tot rigoreuze ingrepen in de natuur geleid. Niet alleen door afschot van vogels op Schiphol, maar ook door vernietiging van een nabijgelegen vogelrijk gebied (de Zandput bij Badhoevedorp). Dit laatste beheersaspect, het vogelarm maken van de nabije omgeving, blijft in het Vogeljaar-artikel zelfs ongesproken.