Tijdens de drie jaren dat ik nu in de Provence woon heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad mij te oriënteren op de hier voorkomende vogels. Al spoedig werd ik, als lid van het CORP (Centre de Recherches Ornithologiques de Provence) ingeschakeld bij het onderzoek naar overwinterende vogels, waarvan de centrale organisatie berust bij de Société Ornithologique de France. Het veldwerk hiervoor begon in het seizoen 1977/1978 en zelf werkte ik er intensief aan mee in de winters van 1978/1979 en 1979/1980. Men hoopte er nog één winterperiode (december tot half februari) mee door te gaan, waarna de gegevens zullen worden uitgewerkt voor de 'Atlas des Oiseaux en Hiver’. Die zal worden opgezet naar het voorbeeld van de 'Atlas des Oiseaux Nicheurs en France’ uit 1976.