Op 3 december 1980 sloot het Comité 'Redt de Weidevogels in Eemland’ een belangrijk deel van haar actie af. Dit gebeurde via het aanbieden van 21.966 handtekeningen aan de commissaris van de koningin voor de provincie Utrecht, mr. P. van Dijke. Bij dit totaal behoorden ook 1425 antwoordkaarten die als adhesiebetuiging waren opgezonden door verontruste natuurbeschermers uit het gehele land. De overhandiging van de handtekeningen vond plaats een half uur voor de aanvang van de begrotingsdebatten door Provinciale Staten van Utrecht. Tijdens deze overhandiging werd door de voorzitter Bert Bos, van de Vogelwacht Utrecht (mede-organisator van de actie) de rol van het provinciaal bestuur ten aanzien van Eemland benadrukt. Bos verwees hierbij naar een brief die namens de natuurbeschermingsorganisatie eind november naar de leden van Provinciale Staten was verzonden.