Op Vrijdag 23 januari 1981 kwamen ruim zestig genodigden bijeen in de achtkantige koepelzaal van de buitenplaats ’Queekhoven’ te Breukelen aan de Vecht (zetel van de Eduard van Beinum Stichting, een internationaal toonkunstenaars-centrum) om getuige te zijn van de uitreiking van de Dr. Jac. P. Thijsse Vogeljaar Prijs 1980 aan de auteur van het boek 'De Spreeuw’ (uitgave van de Uitgeverij Het Spectrum bv., Utrecht), drs. Hugh P. Gallacher uit Voorhout. Deze prijs, een bedrag van tenminste duizend gulden, kan jaarlijks door de Stichting 'Het Vogeljaar’ toegekend worden aan de schrijver, van het, naar het oordeel van de jury, beste boek over het vogelleven of de vogelbescherming, dat in het voorafgaande kalenderjaar voor het eerst is verschenen. Ofschoon deze prijs reeds in 1966 werd ingesteld, werd deze pas voor de derde maal uitgereikt.