Tussen Wassenaar en Voorschoten liggen de Koninklijke Landgoederen 'De Horsten’, tezamen enige honderden hectaren bossen en weilanden: hoog opgaand eiken- beuken-bos op de zandige ’strandwallen' van Wassenaar en Voorschoten en laag blijvend elzen- essen-bos en grasland in de venige 'strandvlakte’ daartussen. Daar waren wij op 8 juni 1980 in het bos voor onderzoek, toen ons oog viel op een voor dit gebied ongekend groot takkennest, gebouwd in een Zwarte Els iets onder de bladerkroon, met daarop – zo te zien – een paar grote, witte donskuikens. Toen even later twee Buizerden miauwend boven het bos bleven rondzeilen, wisten wij het zeker: een buizerdnest.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Wim ter Keurs, & Theo Verstrael. (1981). Na 33 (?) jaar weer een succesvol broedgeval van Buizerd in koninklijke landgoederen ’De Horsten’ bij Wassenaar. Het Vogeljaar, 29(2), 68–69.