De Westerschelde is een estariumgebied zoals we in Nederland geen tweede kennen. Het is een centraal gelegen arm, met daar omheen bij laag water droogvallende slikken, stranden, zandbanken en niet in de laatste plaats schorren. Eén van die schorren is het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit zeer uitgebreide brakwatergetijdengebied is van nationale en internationale zeldzaamheid. Veel van de genoemde gebieden kunnen fungeren als hoogwatervluchtplaats: gebieden waar vogels zich kunnen terugtrekken voor het opkomende water.