De bewerkers van deze Engelse gids van zeevogels in de hele wereld schrijven al in hun voorwoord: 'ofschoon iedereen altijd meer wil hebben dan het gebodene kan deze gids als enige recentelijke gids van zeevogels van de gehele wereld voor een zeevarend volk als het onze van grote betekenis zijn’. En zo is het ook, al zijn er dan bijvoorbeeld niet de zeeduikers in opgenomen en al zouden wij er meer gegevens, zoals de geluiden, van de diverse soorten in hebben willen vinden. De bewerkers hebben wel de gelegenheid te baat genomen om de Nederlandse en Belgische statusgegevens in deze gids te vermelden, wat opmerkingen te geven over de 280 verspreidingskaartjes die van elk soort zijn toegevoegd (pagina 268/297) en iets te vertellen over het waarnemen van zeevogels in de Benelux-landen met daarbij de afdruk van een uurtotaalkaart zoals die gebruikt wordt door de Club van Zeetrekwaarnemers (CVZ). Weliswaar is elke soort in het kort beschreven, nadat eerst een korte beschrijving van de familie is gegeven, maar de gids is ook geïllustreerd met ruim 1200 afbeeldingen. Willen wij van een bepaalde soort meer weten, dan dienen wij daarvoor andere werken te raadplegen. Het is jammer dat de waarneming van een Ross' Meeuw tussen 6 juni en 15 juli 1958 op Vlieland per abuis weggevallen is (pagina 141) terwijl de snavelafbeeldingen boven het onderschrift op pagina 178 ontbreken!