In het laatste nummer van ’Vögel’, het tijdschrift van de Deutschen Bund für Vogelschutz e.V. (jaargang 12, Heft 4, juli/augustus 1980) schrijft de president dr. Claus König in een redactioneel artikel over de heggen als onvervangbare refugia. Té laat is de oecologische betekenis van de heggen en houtwallen erkend, zo schrijft dr. Claus König. Hij roept de DBV op voor een campagne die de heggen moet redden en nieuwe heggen moet aanleggen. Hij wijst bovendien op het hoofdartikel van dr. Klaus Ruge (pagina 6-11) 'Heimat vieler Arten: Die Hecke’ waarin nader op het onderwerp wordt ingegaan. In dit artikel worden veel gegevens ontleend uit het door ons reeds eerder vermelde Zwitserse boekje over heggen en houtwallen. Bij de Duitse plaatselijke afdelingen (Landesverbande) zijn bovendien zogenaamde 'Merkblätter' over heggen verkrijgbaar. Het is een verheugend feit, dat weliswaar laat (maar beter laat dan nooit!) door vogelbeschermers de aandacht op de heggen wordt gevestigd en er acties voor op touw worden gezet. In het Belgische blad 'Mens en Vogel’ jaargang 18 – nr. 1 – 1980 – pag. 58-59 schrijft Paul Strykers een artikel ’Van hagen, heggen en houtwallen' en wijst er op dat de eeuwenoude hagen, heggen en houtwallen verdwijnen omdat men zich daartoe in het moderne landbouwbedrijf gedwongen ziet. Als de gemeenschap deze kosten niet kan of wil dragen, zo schrijft hij, kan men de boer moeilijk ten kwade duiden dat hij met moderne middelen het hoofd boven de, nog steeds stijgende, kostenvloed probeert te houden...