In België verschijnt een driemaandelijks veldornithologisch tijdschrift waarop wij vroeger al eens de aandacht vestigden. In maart 1980 verscheen het eerste nummer van de 4e jaargang, met in totaal 37 pagina’s. Bovendien wordt als 'toegift' de rubriek 'Prikbord' toegevoegd waar veel actueel nieuws in wordt vermeld, oproepen, onderzoekjes, congressen, symposia, boekennieuws, verslagen en rapporten, korte berichten, inhoud van buitenlandse tijdschriften en dergelijke. De kernredactie bestaat thans uit G. De Waele en F.L.L Tombeur, terwijl het redactieadres F.L.L Tombeur, postbus 616, 9000 Gent, België is.