Bodemvervuiling is funest voor alles dat leeft. Niet alleen op de directe vervuilde plekken, maar óók op andere plaatsen. Allerlei vergiften sijpelen door naar het grondwater en bedreigen zo ook het drinkwater. Pas ná de affaire Lekkerkerk is duidelijk geworden hoe in de welvaartsjaren zestig en zeventig de Nederlandse bodem is misbruikt voor het ’netjes’ wegstoppen van gevaarlijk chemisch afval. Werkgelegenheid te over voor de volgende generatie. Alleen: de winsten waaruit dat werk had moeten worden betaald zijn uitgedeeld en verdwenen. Nog sterker: de chemische industrie gaat dagelijks door met de produktieprocessen die nieuw gevaarlijk afval in ons miliieu brengen. Redenen genoeg voor een speciaal actienummer van Natuur & Milieu, ten dienste van de actie ’Nederland Gifvrij’. Dr. L. Reijnders stelde dit speciale nummer samen. Dit nummer is los verkrijgbaar door storting van f 4,50 (inclusief f. 1,50 verzendkosten) op postgiro 51880 t.n.v. Natuur & Milieu, ab. adm., 's-Graveland, met vermelding 'actienummer Chemisch afval’.