De Maltezer eilanden, 320 km² groot, hebben een betrekkelijk grote bevolking van 320.000 inwoners. Men kan zich dus de vrij grote druk voorstellen, die de bewoners op hun natuurlijke omgeving uitoefenen. Het jagen op vogels en het vangen met vallen of strikken worden van oudsher als een nationale sport beschouwd, die zeer populair is bij alle rangen en standen op Malta. Men schat dat er meer dan 20.000 jagers en strikkers zijn, zo’n 6¼ % van de bevolking. Dit betekent dat er een aanzienlijk aantal vogels wordt gedood of gevangen. Hoeveel het er precies zijn is moeilijk te schatten.