De Kluut broedde in het verleden slechts sporadisch langs de grote rivieren. In 'Vogels van de grote rivieren’ (Van den Bergh e.a. 1979) worden vijf broedgevallen vermeld uit de periode 1944- 1976. Van deze gevallen vonden er vier ná 1970 plaats. Waarschijnlijk zijn er echter nu en dan wel broedende Kluten over het hoofd gezien, maar van een regelmatig voorkomen als broedvogel is beslist nooit sprake geweest.