De Vogelwerkgroep Bemelen heeft, in samenwerking met de Vogelwacht Limburg, een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de grote sterfte onder de Buizerden in de omgeving van Bemelen (L.). Daar men de indruk had dat de gevonden vogels geen natuurlijke dood gestorven waren, werden er een aantal opgestuurd naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut (GDI) te Doorn waar al snel bleek dat er met vergif was gewerkt. Aanvankelijk veronderstelde men dat dit een incidenteel geval was, doch later bleek dat men hier te maken had met het gericht verdelgen van dieren door middel van het uitleggen van vergiftigd aas.