Met het stukje 'Reactie op soortenjagers?’ wordt de discussie over de Dutch Birding Association (DBA) ons inziens bepaald niet verrijkt. De schrijver begint met mensen ervan te betichten het niet zo nauw te nemen met de waarheid, om hen via het zoeken van vage verwijten uit te roepen tot leugenaars, verdachtmakers en verdraaiers. Daarnaast corrigeert hij hen tot drie maal toe foutief, schakelt en passant een, omtrent het gedrag van DBA-ers veel onthullende, testcase gelijk aan een verradelijke val en gaat vervolgens vrijwel achteloos voorbij aan de fundamentele kritiek op de DBA, die wij ons artikel noemen, namelijk dat zij: 1. op onoirbare wijze gegevens verzamelt, waar onder andere beide ondergetekenden kennis mee hebben gemaakt. 2. er het idee op nahoudt met soortenjagen de vogel- en natuurbescherming te dienen. 3. met een dergelijke manier van vogelen node te missen menskracht onttrekt aan wezenlijk belangrijker zaken als tellingen en ecologisch-Zethologisch onderzoek, werk dat voor een aanzienlijk deel door amateurornithologen wordt verricht.