In de serie 'Dieren Dichterbij’ is kortgeleden het langverwachte deel 9 over de Huismus verschenen. Omdat deze serie in de eerste plaats diermonografieën bevat over dieren in onze naaste omgeving is een boekje over de Huismus hier wel zeer op z’n plaats. Afgezien van de inleiding en de litteratuur bevat het drie delen: de mus als soort, mussen onder elkaar en mussen en mensen. Wel talrijk, maar zeker niet populair is de Huismus bij ons. Toch heeft de schrijfster heel wat gegevens bij elkaar gezocht over dit vogeltje en zij is daarbij vaak origineel te werk gegaan. Toch blijkt er ook uit deze monografie, dat er nog heel wat over dit algemeen voorkomende vogeltje niet bekend is. Dat de Huismus niet altijd de mensen nodig heeft blijkt uit onze waarnemingen op grote autowegen ten noorden van Parijs. Daar broeden Huismussen vaak onder de grote viaducten, terwijl er in de wijde omtrek geen huis valt te bekennen! Misschien activeert dit boek de vogelliefhebbers wel om eens op de gedragingen van de Huismus te gaan letten. Er zijn zeker nog vele nieuwe ontdekkingen te doen. Maar óók voor de oppervlakkig geïnteresseerde is het prettig leesbare ’stof’. Peter Vos heeft de tekst rijkelijk van illustraties voorzien met een luchtigheid, die het lezen er van ten goede komt.