Zal er in de loop van het jaar 1981 al weer een doodvonnis zonder kans op genade (beroep) worden geveld over een waterrijk gebied dat van internationaal belang is, dit maal in Griekenland? Het heeft er alle schijn, ware het niet dat de FIR en een handjevol Griekse natuurvrienden, samen met de Franse Sectie van de Internationale Raad voor de Bescherming van Vogels (ICBP) er toch nog in zullen slagen te elfder ure de ondergang van de Baai van Missolonghi te voorkomen.