Op 20 juni 1981 is Gerrit Bosch, ruim een maand na zijn 88ste geboortedag (15 mei 1893), te Leeuwarden overleden. Met het heengaan van ’Fûgeltsje-Bosch’ is Friesland en in het bijzonder de Friese natuur- en vogelbescherming een persoonlijkheid ontvallen. Tot op hoge leeftijd heeft Bosch zich ingezet en belangstelling getoond voor het werk van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Bosch zowel bij de oprichtingsvergadering van ’It Fryske Gea’ als bij die van de hierboven genoemde bond aanwezig was. Zijn levenswerk was evenwel het Fries Natuurhistorisch Museum waarvan hij in 1923 de medeoprichter was. Als secretaris, verzamelaar en preparateur is Bosch enige tientallen jaren aan het museum verbonden geweest en heeft in die periode meer dan 1400 vogels en zoogdieren voor het museum geprepareerd.