De winter van 1980 op 1981 kon niet ongemerkt voorbijgaan. Wéér werden grote aantallen olieslachtoffers op de Nederlandse kust gevonden. In dit verslag worden de resultaten weergegeven van het telwerk van het 'Nederlands Stookolieslachtofferonderzoek’, een groep mensen die sinds 1977 voortdurend de (altijd aanwezige) olieslachtoffers op onze kust tellen. De ramp kan worden bijgeschreven op een lange, lange lijst. Als incident zal het zeker niet de laatste keer zijn. Hoewel in dit verslag uitsluitend de olievogels worden besproken hoop ik dat een ieder zich realiseert dat het in feite niét gaat om de zielige vogeltjes. Door hun dood geven ze slechts het signaal dat het mis is op zee, hun milieu.