In tal van terreinen hangen tegenwoordig nestkasten, die meer of minder regelmatig op hun bezetting worden gecontroleerd door enthousiaste vogelwerkgroepen. Soms worden de jonge vogels in de nestkasten geringd en meestal verschijnt er jaarlijks een verslagje van de bevindingen (hoeveel nestkasten waren er bezet? Met welke soorten? Hoeveel eieren werden er in de kast gelegd? Hoeveel jongen vlogen er uit? en dergelijke). Vaak worden de kasten ergens opgehangen met het doel daar de broedvogelbevolking te verrijken met andere soorten en meer broedparen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

André N. van der Zande, & Wim J. ter Keurs. (1981). Over het gebruik van nestkasten bij het onderzoek naar de effecten van openluchtrecreatie op broedvogels Nestkasten en natuurbeschermingsonderzoek. Het Vogeljaar, 29(5), 239–247.